Uzębienie psa     Pielęgnacja zębów psa

 

Budowa zęba

 

Głównym składnikiem zęba jest zębina. Ząb składa się z dwóch podstawowych części: korony i korzenia. Korona wystaje ponad dziąsło do jamy ustnej. Korzeń jest umocowany w zębodole przy pomocy ozębnej , która jest tkanką łączną osłaniającą i łączącą ząb ze ścianą zębodołu..na granicy pomiędzy koroną , a szyjką znajduje się szyjka.

 

Zęby mleczne (przejściowe)

 

Pies ma 28 zębów mlecznych. Wypadają one u psów w wieku 4-6 miesięcy, ustępując miejsca zębom stałym. Wypadanie zębów mlecznych jest spowodowane rozwojem i wzrostem zębów stałych, które uciskając na okolicę wywołują niszczenie naczyń krwionośnych oraz postępującą resorpcje korzenia zębów mlecznych. Po rozpuszczeniu soli wapniowych i pozostałych części miękkich następuje zanik korzenia, a resztka zęba mlecznego zwisa wolno na brzegu dziąsła i następnie wypada wyparta przez ząb stały. Zęby mleczne są martwe na długo przed wypadnięciem.

 

Wzór zębowy

i

c

p

m

28

=

3

1

3

0

3

1

3

0


Zęby stałe

 

Pies ma 42 zęby stałe. W szczęce górnej znajduje się 20, a w dolnej 22 zęby.

 

Wzór zębowy

I

C

P

M

42

=

3

1

4

2

3

1

4

3

 

 

Odpowiednio do kształtu i czynności wyróżnia się:
 

Siekacze ( I- Incisivi) – po trzy z każdej strony w każdej połówce szczęki górnej i żuchwy. Pierwszy siekacz znajduje się na linii pośrodkowej szczęki górnej i żuchwy, a za nim przesuwając się na obwód siekacz drugi i siekacz trzeci. Siekacze przylegają ściśle do siebie. Siekacze żuchwy są mniejsze niż siekacze szczeki górnej. (razem 12 zębów)


Kły( C- Canini) –znajdują się za siekaczami. Są zębami chwytnymi. Przy zamkniętej jamie gębowej kły żuchwy znajdują się tuż przed kłami szczęki górnej .Kły szczęki górnej są ustawione prawie pionowo, zaś żuchwy skośnie, a często równolegle do niej ze względu na budowę szczęki. (razem 4 zębów)

 

Przedtrzonowe ( P- Praemolares)- w prawidłowym uzębieniu jest ich po 4 w każdej połówce szczęki górnej i żuchwy, przy czym liczy się je od tylu do przodu. W szczęce górnej przedtrzonowiec pierwszy jest największym zębem, a ze względu na użyteczność przy jedzeniu nosi nazwę łamacza.. przedtrzonowiec czwarty żuchwy jest najmniejszy ze wszystkich przetrzonowców, a niekiedy może go brakować , czego przyczyną jest ustawienie kła. (razem 16 zębów)
 

Trzonowce ( M- Morales) – w połówce szczęki górnej znajdują się 2 trzonowce, a w żuchwie 3 trzonowce. W żuchwie trzonowiec pierwszy , który jest największym zębem żuchwy nosi ze względu na swoją funkcję nazwę łamacz. (razem 10 zębów)

 


 

Zgryz

 

U większości psów prawidłowy jest zgryz nożycowy (rys1), w którym tylna powierzchnia siekaczy żuchwy znajduje się tuż przed przednią powierzchnią siekaczy szczęki górnej.

Dopuszczalny jest też w niektórych rasach rzadziej występujący zgryz nożycowy odwrócony (rys 2), w którym siekacze żuchwy ściśle przylegają do tylnej powierzchni siekaczy szczęki górnej

Inne rodzaje (wadliwe) zgryzu to: przodozgryz i tyłozgryz (rys 3)

Anomalią uzębienia jest nieprawidłowe ustawienie poszczególnych zębów oraz nadliczbowość.
 

Rysunek 1


 

Rysunek 2 

Rysunek 3